Właścicielem sklepu www.coralhouse.pl jest firma:

CORAL HOUSE Sp. z o. o.
Władysława Grabskiego 9
58-260 Bielawa
NIP: 882-214-48-29
zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklep.

Zamówienia towarów i ich realizacja:

1. Zamówienie w sklepie CoralHouse.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty sa dostepne "od ręki".
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjąciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście Klient otrzymuje nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługa sklepu.
12. Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie Sklepu, zamówienie wysyłane jest tego samego dnia roboczego.
13. Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
14. Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.

Gwarancja i reklamacja:

1. Towary prezentowane w sklepie CoralHouse.pl są nowe i objęte są gwarancją producenta/importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.
2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
5. Sklep CoralHouse.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie, faksem lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
6. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
7. Coralhouse nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Zwrot towaru:

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
2. W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
3. Nie przyjmujemy zwrotów żywych zwierząt.
4. Prawo do zwrotu nie przysługuje klientowi w przypadku towarów "dostępnych na zamówienie".
5. Zwracany towar powinien być w stanie nowym i nienoszący śladów użytkowania, jakiekolwiek znaki świadczące o użytkowaniu towaru unieważniają możliwość zwrotu.

Poufność danych:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Coral House.
2. CoralHouse.pl jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
4. Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma CoralHouse Konrad Sokalski siedzibą w Bielawie przy ul. Piastowskiej 54b/1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora ,lub po przez wysłanie informacji na adres e-mail skep@coralhouse.pl

Inne informacje:

1. Wszystkie ceny podane w sklepie CoralHouse.pl są cenami brutto.
2. Promocje i rabaty nie sumują się.
3. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
4. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

Możliwe formy płatności:

Płatności online obsługuje firma ECARD S.A. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

KARTY PŁATNICZE:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

EPRZELEWY:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.